با ما در تماس باشید

توحید سازه صنعت شمال ماموریت دارد تا با استفاده از دانش ، تجربه ارزشمند و سوابق درخشان خود در حوزه عملیات احداث سازه های فلزی، ابنیه و ابنیه صنعتی و تاسیسات بیمارستانی و ساختمانی مربوطه و با اتکاء بر نیروی انسانی مجرب، توانمند و متخصص ضمن حفظ زمان بندی پروژه نسبت به اجرای با کیفیت استاندارد و هزینه مناسب در راستای تامین رضایت ذینفعان گام برداشته و تلاش و همت خود را بر آن گذاشته تا در راستای چشم انداز تعیین شده به یک پیمانکار عمومی معتبر در سطح ملی و منطقه ای تبدیل شود.