56465656565

امید تهرانی

مدیر دفتر فنی PMO

شاهین رفعت جاه

مسئول IT

ابوالفضل مایلی

کارشناس اجرایی مکانیکال PMO

گلنوش صالحی

مدیر کنترل پروژه PMO

نگین اردلان

کارشناس کنترل پروژه

اصغر رفیعی

سرپرست کارگاه

ناصر عبدی

سرپرست کارگاه

حمید رضا بهارمهر

کارشناس دفتر فنی PMO

شایان شادبهر

سرپرست کارگاه

صفدر یاری

مسئول HSE

رضا منشی پور

کارشناس اجرایی مکانیکال PMO

آرش نظرگاهی

نقشه‌بردار

فاطمه عیسی زاده

کارشناس پیمان و رسیدگیPMO