دورنما، مأموریت و ارزش‌های شرکت​

چشم‌انداز، مأموریت و ارزش‌های شرکت

شرکت توحید سازه صنعت شمال تبدیل شدن به یکی از معتبرترین پیمانکاران عمومی در اجرای پروژه های کلان و مهم زیربنایی کشور و منطقه و نیز تبدیل شدن به برند برتر تولید، ساخت و نصب سازه‌های فلزی در کشور را به عنوان چشم انداز خود تعریف نموده است.

مأموریت

توحید سازه صنعت شمال ماموریت دارد تا با استفاده از دانش ، تجربه ارزشمند و سوابق درخشان خود در حوزه عملیات احداث سازه های فلزی، ابنیه و ابنیه صنعتی و تاسیسات بیمارستانی و ساختمانی مربوطه و با اتکاء بر نیروی انسانی مجرب، توانمند و متخصص ضمن حفظ زمان بندی پروژه نسبت به اجرای با کیفیت استاندارد و هزینه مناسب در راستای تامین رضایت ذینفعان گام برداشته و تلاش و همت خود را بر آن گذاشته تا در راستای چشم انداز تعیین شده به یک پیمانکار عمومی معتبر در سطح ملی و منطقه ای تبدیل شود.

ارزش‌ها و باورها

 
شرکت وحید سازه صنعت شمال برای نیل به اهداف سازمانی خود و در راستای چشم انداز تدوین‌شده، ارزش‌ها و باورهای زیر را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار می‌دهد.

احترام متقابل

یکپارچگی و همدلی

ایجاد انگیزش

وظیفه‌گرایی و وفاداری

تغییر نگرش‌های سنتی

مسؤلیت‌پذیری

    خانهدرباره ماتماسارتباط