مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

کیومرث نوبخت

نائب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا نوبخت

مدیر عامل

ناصر نوبخت

رئیس هیئت مدیره

    خانهدرباره ماتماسارتباط