پروژه ساخت و نصب سازه فلزی نارنج ۱ در پهنه C چیتگر

تاریخ اجرا:

1398/07

تاریخ اتمام:

در حال اجرا

مکان:

تهران

کارفرما :

تعاونی مسکن کارکنان نیروی زمینی ارتش

سازنده:

توحید سازه صنعت شمال

 

درباره پروژه

پروژه ساخت و نصب سازه فلزی نارنج ۱ در پهنه C چیتگر.